Duurzame loopbanen: naar een nieuw conceptueel model

Prof. dr. Beatrice van der Heijden

In deze keynote wordt het concept Duurzame loopbanen uiteengezet en wordt ingegaan op de verschillende dimensies die onderdeel uitmaken van een gedegen operationalisatie van het concept. De verschillende indicatoren van duurzame loopbanen worden behandeld alsook mogelijke theorieën die een rol kunnen spelen bij het begrijpen en verder vorm geven van duurzame loopbanen. Bovendien zal ingegaan worden op de belangrijke rol die leeftijd speelt in relatie tot het concept.

  • Welke dimensies zijn van belang met betrekking tot duurzame loopbanen;
  • Indicatoren van duurzame loopbanen;
  • De rol van leeftijd met betrekking tot duurzame loopbanen.

 

Toekomst van preventieve gezondheid

Rosanne Warmerdam

Ook voor de corona uitbraak verkeerde de (Westerse) wereld in een gezondheidscrisis, met een sterk stijgend aantal chronisch zieken en mensen met mentale problemen. Als we de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar willen houden moet het anders. We zullen de focus moeten verschuiven van het oplossen van ziekten naar het creëren van meer gezondheid. Waar liggen de kansen in deze transitie en hoe speel je daar als werkgever op in?

  • De mindset shift van ziekte gedreven zorg naar stimuleren van gezondheid. Van reactief naar proactief;
  • Kansen en mogelijkheden werkgevers rond preventieve gezondheid;
  • Inspiratie van best practices rond preventieve gezondheid en werkgeverschap.