09:15 - 09:30                          

PW. Dagopening

09:30 - 10:00
 

 
 

 

Keynote 1Het ontwikkelen van mindsets voor leven lang leren

Prof. dr. Nick van Dam

Volgens een rapport van McKinsey (juni 2020) zullen potentieel 1 op de 3 banen in Europa verdwijnen de komende 10 jaar door een combinatie van digitalisering en de Covid-19 crisis. Het digitale tijdperk biedt veel mogelijkheden voor mensen die nieuwsgierig zijn en zich blijven ontwikkelen. Iedereen zal zich continue moeten bijscholen of omscholen om inzetbaar te blijven. Het is daarom essentieel dat mensen mindsets ontwikkelen om leven lang te blijven leren.

Leerpunten

  • Inzicht in de toekomst van werk; 
  • Waarom moeten mensen hun leven lang blijven leren; 
  • Wat zijn mindsets voor een leven lang leren.
10:00 - 10:10
 

Korte break 

10:10 - 10:30
 

 

Ronde tafel met enkele van onze partners

 

Toekomst van opleiden - Moovone

Toekomst van opleiden - Studytube

Toekomst van opleiden - LOI

10:30 - 10:35
 

Korte break 

10:35 - 10:55


 

Ronde tafel met enkele van onze partners

 

Vitaliteitsbeleid - Menzis

Vitaliteitsbeleid - Adaptics

Vitaliteitsbeleid - Tsuru

10:55 - 11:00
 

Korte break 

11:00 - 11:35
 

 

Keynote 2Duurzame loopbanen: naar een nieuw conceptueel model

Prof. dr. Beatrice van der Heijden

In deze keynote wordt het concept duurzame loopbanen uiteengezet en wordt ingegaan op de verschillende dimensies die onderdeel uitmaken van een gedegen operationalisatie van het concept. De verschillende indicatoren van duurzame loopbanen worden behandeld alsook mogelijke theorieën die een rol kunnen spelen bij het begrijpen en verder vorm geven van duurzame loopbanen. Bovendien zal ingegaan worden op de belangrijke rol die leeftijd speelt in relatie tot het concept.

  • Welke dimensies zijn van belang met betrekking tot duurzame loopbanen;
  • Indicatoren van duurzame loopbanen;
  • De rol van leeftijd met betrekking tot duurzame loopbanen.
11:35 - 11:45
 

Korte break

11:45 - 12:45
 

 

 

 

12:15 - 13:15

 

Live workshops door enkele van onze partners

 

1. Crisis of niet: zet in op vitale leiders - Nanet Huitema-Stoelwinder Adaptics

2. Vitaliteit vanuit een strategie - Maaike Fischer & Martine Themmen

 

3. Thuiswerken kost veel medewerkers meer energie. Aan de slag om het energieniveau en de verbondenheid van medewerkers een boost te geven! - Chantalle Weemaes TopState Trainingen

12:45 - 15:00

Bezoek de Expo 

 

Onze partners zijn in de digitale stands aanwezig om live 1-op-1 met jou in gesprek te gaan

25 november 2020

 

Bekijk hier de kennissessies

 

26 november 2020

 
09:15 - 09:30                          

PW. Dagopening

09:30 - 10:00
 

  

Keynote 3 - Duurzaam presteren

Pieter van den Hoogenband

 

Pieter van den Hoogenband ziet duurzame inzetbaarheid als de voorwaarden waaronder mensen duurzaam kunnen presteren. “Zij hebben controle over hun loopbaan en kunnen hun succes herhalen. Dat heeft waarde. Daar zit heel veel achter: een manier van handelen, van samenwerking, van jezelf steeds opnieuw uitvinden. Het is daarom heel interessant om dat te analyseren. Achter duurzame inzetbaarheid zit ook een mindset, de bereidheid om er in te investeren.”

Wanneer men het heeft over vitaliteit, denken mensen vaak dat dat te maken heeft met beweging en met voeding. Een aantal mensen weet ook dat het iets met slaap en met herstel te maken heeft. Maar wat voor Pieter ook heel belangrijk was, was lachen en plezier maken. Daar vond hij met zijn team wel de juiste balans in.

Tijdens zijn keynote gaat hij ook in op het omgaan met teleurstellingen. Als je eenmaal de Spelen haalt, heb je al een hele reis achter de rug, waarin je hebt geleerd om teleurstellingen te incasseren. Topsporters werken altijd toe naar een piek, maar wat als deze piek wordt uitgesteld? Hoe ga je om met de teleurstelling? En hoe krijg je jezelf weer mentaal in vorm om een jaar later terug naar die piek te gaan?

10:00 - 10:10
 

Korte break 

10:10 - 10:30
 
 

Ronde tafel met enkele van onze partners

 

Persoonlijke ontwikkeling - ICM

Persoonlijke ontwikkeling - Focus Nederland

10:30 - 10:35
 

Korte break 

10:35 - 10:55

 

Ronde tafel met enkele van onze partners

 

Vitaliteit, in onregelmatige diensten - Duurzaam Inzetbaarheid Centrum

10:55 - 11:00
 

Korte break 

11:00 - 11:35
 

Keynote 4 - Toekomst van preventieve gezondheid

Rosanne Warmerdam

Ook voor de corona uitbraak verkeerde de (Westerse) wereld in een gezondheidscrisis, met een sterk stijgend aantal chronisch zieken en mensen met mentale problemen. Als we de zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar willen houden moet het anders. We zullen de focus moeten verschuiven van het oplossen van ziekten naar het creëren van meer gezondheid. Waar liggen de kansen in deze transitie en hoe speel je daar als werkgever op in?

  • De mindset shift van ziekte gedreven zorg naar stimuleren van gezondheid. Van reactief naar proactief;
  • Kansen en mogelijkheden werkgevers rond preventieve gezondheid;
  • Inspiratie van best practices rond preventieve gezondheid en werkgeverschap.
11:35 - 11:45
 

Korte break

11:45 - 12:45
 

 

 

 

Live workshops door enkele van onze partners

 

1. Stress? Niet minderen, maar managen - Caroline Slikker Adaptics

2. Flexibel leren in een snel veranderende arbeidsmarkt - Kirstin Stokla

12:45 - 15:00

Bezoek de Expo 

 

Onze partners zijn in de digitale stands aanwezig om live 1-op-1 met jou in gesprek te gaan

 

27 november 2020

 

Bekijk hier de kennissessies

 

23 november 2020